top of page

Indo estetika: nuo daikto iki meno

Šis darbas apie indo-daikto, kaip savarankiško objekto, unikalumą. Meno kūrinys yra daiktiškas bei savarankiškas būties savyje ir sau objektas. Proceso metu aiškinamasi, iš kokių indo-daikto konstrukto elementų sudarytas šis daiktas, o dekonstrukcijos analizės forma aiškinama jo atsiskleidusių dalių semantika. Galutinis juslinis žmogaus ir indo-daikto santykis atveriamas susipažįstant su redukuotomis indo konstruktinėmis sąlygomis.

 Procesas, 2016-2018 m.

bottom of page