top of pageUola ir vėjas siekis – atsigręžti į universalizuotus objektus be konkrečos paskirties, išsiaiškinti daiktiškumo svarbą, atsisakant  paties objekto, ar tikrai daikto būtis ar redukuotas elementas gali atspindėti kokią nors daiktišką prasmę. Ieškoma sąsajų tarp materialaus objekto pamato ir konceptualiosios jo prasmės. Nors svarbiausiu tyrimo aspektu išlieka daiktiškumas, ieškoma slinkčių, kurios aiškintų skirtingą konceptualumo ar daiktiškumo pusę.

Uola ir vėjas

bottom of page